Sportlovs-paintball

Ta med kompisarna eller familjen och spela paintball på sportlovet! Under vecka 7 och 8 har vi ett tillfälligt erbjudande:

  • 2 timmar, 500 bollar
  • 350 kr (barn/ungdom/student) eller 400kr (alla andra)
Två av våra banor är upplysta och fungerar även kvällstid.