Villkor

Bokning

 • Ballpoint är bara öppet när vi har bokningar, så alla spel behöver bokas och gärna i god tid. 
 • Det går att boka över telefon, mail eller formulär, men vi bekräftar alltid via mail eller SMS. Har du inte fått en skriftlig bekräftelse så har du inte blivit bokad.
 • Er bokade tid är då vi börjar med genomgång och spelstart. Kom en stund innan så ni hinner byta om.
 • Avboka senast tre dagar innan speldagen
 • Deltagare under 16 år behöver ha en ansvarig vuxen med under spelet
 • Meddela oss om ni tror ni blir sena
 • Vi behöver inte veta om ni är ett par fler eller färre, sålänge ni håller er till gränserna för paketet ni bokar.

Betalning

 • Betala på plats med kontanter, kort eller Swish
 • Om möjligt, koordinera gärna betalningen så en person kan ta betala för hela gruppen
 • Faktura endast efter överenskommelse
 • Kvitto kommer på SMS eller mail

Säkerhet

Allmänt

 • Spelare och hyrestagare skall utöver angivna villkor följa de instruktioner som lämnas av Spelledaren  
 • Om ovanstående regler och villkor inte efterföljs äger uthyraren rätt att omedelbart avvisa hyrestagaren. Hyrestagaren avvisas då med kvarstående betalningsansvar. 
 • Hyrestagare deltar i spelet på egen risk och uthyraren ansvarar inte för någon form av skada av vad slag det vara må som hyrestagaren kan komma att åsamkas, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet kan läggas uthyraren till last.

Skyddsmask

 • Skyddsmask skall vid all vistelse på eller i närheten av spelplan bäras på av Spelledaren anvisat sätt. 
 • Skyddsmask får endast avlägsnas utanför banorna. Om någon vistas inom eller i närheten av spelplats utan skyddsmask skall spelet omedelbart avbrytas. Skulle spelare vid upprepade tillfällen bryta mot denna regel kan spelaren avvisas med kvarstående betalningsansvar.

Skjuta

 • Markör får inte avfyras före instruktioner och genomgång av Spelledaren och därefter endast på anvisad spelplan i enlighet med av Spelledaren lämnade instruktioner
 • Markör får inte avfyras eller riktas mot person som inte bär skyddsmask 
 • Markören ska ha pippåse påsatt utanför banorna

Självklarheter

 • Växtligheten på spelplatsen eller dess närhet får ej huggas ned, brytas av eller på annat sätt förstöras. Spelare som gör åverkan på växtlighet är skyldig att ersätta den skada han förorsakat 
 • Djur som eventuellt vistas på spelplatsen eller dess närhet får absolut ej beskjutas och skall behandlas med respekt. 
 • Spelare är skyldig att visa hänsyn mot annan spelare. All form av kroppskontakt är förbjuden i alla spel. 
 • Hyrestagaren är skyldig att väl vårda och använda hyrd markör och utrustning endast för avsett ändamål. Hyrestagaren är skyldig att ersätta den skada på markör och utrustning som han förorsakat genom uppsåt, slarv eller oaktsamhet eller icke ändamålsenlig användning.