Öppet Spel

Till våra öppna spel är välkomna, både erfarna spelare med egen utrustning och nya spelare. Spelupplägg anpassar vi till gruppen, men ofta lite mer avancerade upplägg. Medhavd boll är tillåten.

Alltid spel första söndagen varje månad, och oftare när det finns intresse och fungerar.

Pris vid vanlig walkon:
  Spelavgift: 50kr
  Hyra komplett utrustning: 100kr
  500 bollar: 100kr

Speldatum 2021

2021-05-02 09:00-17:00  MFOG ”Deadlands Pre-Apocalypse”
2021-05-09 11:00-15:00  Öppet spel (extra) (YouTube)

2021-06-06 11:00-15:00  Öppet spel
2021-06-20 11:00-15:00  Öppet spel

2021-07-04 11:00-15:00  Öppet spel
2021-07-18 11:00-15:00  Öppet spel
2021-08-01 11:00-15:00  Öppet spel
2021-08-14 09:00-17:00  MFOG ”Deadlands Warzone”, 2 dagar
2021-09-05 11:00-16:00  Öppet spel
2021-10-03 11:00-15:00  Öppet spel
2021-11-07 11:00-15:00  Öppet spel
2021-12-05 11:00-15:00  Öppet spel

Berätta att ni kommer och om ni behöver låna utrustning!