Öppet Spel

Till våra öppna spel är alla välkomna, både erfarna spelare med egen utrustning och nya spelare. Spelupplägg anpassar vi till gruppen, men ofta lite mer varierade upplägg. Medhavd boll är tillåten.

Alltid spel första söndagen varje månad, oftare ibland.

Pris vid vanlig walkon:
  Spelavgift: 50kr
  Hyra komplett utrustning: 100kr
  500 bollar: från 110kr

Speldatum 2022

2022-01-02 11:00-15:00  Öppet spel
2022-02-06 11:00-15:00  Öppet spel
2022-03-06 11:00-15:00  Öppet spel
2022-04-03 11:00-15:00  Öppet spel
2022-05-01 11:00-15:00  Öppet spel

2022-06-05 11:00-16:00  Öppet spel
2022-07-03 11:00-15:00  Öppet spel
2022-08-07 11:00-15:00  Öppet spel
2022-09-04 11:00-15:00  Öppet spel
2022-10-02 11:00-15:00  Öppet spel
2022-11-06 11:00-15:00  Öppet spel
2022-12-04 11:00-15:00  Öppet spel

Berätta att ni kommer och om ni behöver låna utrustning!