Öppet Spel

Till våra öppna spel är alla välkomna, både erfarna spelare med egen utrustning och nya spelare. Spelupplägg anpassar vi till gruppen, men ofta lite mer varierade upplägg. Medhavd boll är tillåten.

Vi kör alltid första söndagen varje månad.

Pris:
  Spelavgift: 50kr
  Hyra komplett utrustning: 100kr
  500 bollar: från 115kr

Speldatum 2023

2023-03-05  11:00-15:00   Walkon
2023-04-02  11:00-15:00   Walkon
2023-05-07  11:00-15:00   Walkon
2023-06-04  11:00-15:00   Walkon
2023-07-02  11:00-15:00   Walkon
2023-08-06  11:00-15:00   Walkon
2023-09-17  11:00-15:00   Walkon (flyttad)
2023-10-01  11:00-15:00   Walkon
2023-11-05  11:00-15:00   Walkon

Låt oss gärna veta att du kommer. Eventet finns också speglat på Facebook.