Scenario Sunday

Lite detaljer om spelet. Vi träffas på Ballpoint 2016-09-04 09.30.

Vi kommer att dela upp oss i 4 lag och ge oss ut på brutal poängjakt. Vi har tagit erfarenheterna från de gånger vi gjort det här innan och förbättrat. Det finns tre sätt att få poäng.

Elektroniska control points

Det sitter 7 elektroniska flaggor ute på banan. Att kontrollera dem ger poäng per sekund, och att äga dem vid spelslut ger en bonus. Eventuellt så skiftar vi till ett attack-defend-scenario för spel 2 och 3.

Flaggor

På ett antal ställen på banan finns poäng-flaggor utställda. Varje spelare får bära en flagga i taget. Flaggan ska bäras synligt. Blir man utskjuten så ropar man “flagga tappad”, lyfter man flaggan över huvudet och släpper den sen på marken. Poäng för flaggorna räknas först när de förts till egen bas. Man får inte hämta flaggor i annans bas.

Uppdrag

Under spelets gång kommer uppdrag delas ut, antingen elektroniskt eller hämtas i safezone 1 enligt schema. Uppdragen består i att ta och hålla ett “Mission Area” till angiven tidpunkt. Det lag vars flagga står upp när signalen ljuder får en rejäl bonus.

Safe Zones

Inga vapen utan pippåse får tas med in i safe zone. Det finns luft, vatten och torktrasor i safe zone. Undvik att spela kring safezone, det är menlöst.

Markörer och boll

Endast semi-auto är tillåtet. Ingen ramping eller burst.
Max två poddar med ut på plan. Fyll på mer i safezones eller i egen bas. First strike för den som vill. Banans boll är Toro Classic Stripes, men vill man använda egen så är det OK.

Respawn

Respawn i egen bas eller i safe zones.
När man lämnar safe zone så är man odödlig i 20 sekunder, då man inte får skjuta eller skjutas. Använd de sekunderna till att komma bort, inte till att fjanta runt.

Spelslut

Tre signaler med tutan innebär att spelet är slut, detta kommer att hända kl 12 och 15.

Säkerhet

De vanliga grejerna. Mask på från spelstart till spelslut. Mask får endast tas av i safe zone under spel. Pippåse ska sättas på mellan spelen.
Vi har spärrat av området, men skulle någon hundägare, cyklist eller airsoftare förirra sig in, skjut inte på dem och om möjligt uppmärksamma dem på olämpligheten i att vistas i området.

Schema

10:00 Spelgenomgång, laguppdelning
10.30 – 12.00 Spel 1
12.00 – 13.00 Lunch. Det kommer finnas hamburgare att köpa för 25kr/styck, läsk för 10.
13.30 – 14.30 Spel 2
15.00 – 16.00 Spel 3

Pris

Spelavgift: 100kr
Komplett utrustning: 150kr

Comments are closed.